SL DE IT

  041 651 530        matej@plastika-slabe.net

ATP certifikat za dostavna vozila

Od podjetja TUV SUD iz Nemčije in podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. iz Slovenije lahko za izdelane hladilne komore pridobimo ATP certifikat.

ATP CERTIFIKATJE IZDAN V SKLADU S SPORAZUMOM O MEDNARODNEM PREVOZU POKVARLJIVIH ŽIVIL IN OPREMI, KI SE UPORABLJA ZA TAKE PREVOZE.

ATP certifikat je nujno potreben pri prevozu med dvema državama članicama ali več, podpisnicami tega sporazuma oz. znotraj nekaterih držav članic, ki so ta sporazum integrirale v lastno zakonodajo, ki ureja prevoz pokvarljivih živil.

Države podpisnice sporazuma so: Albanija, Andora, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Kazahstan, Kirgizistan, Latvija, Litva, Luksemburg, Monako, Črna gora, Maroko, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Moldavija, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Tadžikistan, Makedonija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, Združene države Amerike in Uzbekistan.

Hladilne komore z ATP certifikatom

Kaj pridobite z ATP certifikatom?

Hladilne komore z ATP certifikatom zagotavljajo:

  • maksimalno izolativnost in s tem razbremenitev hladilnega agregata, manjše stroške ter boljše hlajenje
  • - - -
  • izpolnitev zakonskih zahtev tako na nacionalni kot na mednarodni ravni ter možnost prevoza hitro pokvarljivega blaga v mednarodnem prometu
  • - - -
  • kakovost in varen prevoz hitro pokvarljivega blaga ter izpolnitev zahtev naročnikov